Sieťový súborový systém NFS

NFS umožňuje zdieľanie priečinkov a súborov s ostatnými systémami v sieti. Pri použití NFS používatelia a programy môžu pristupovať k súborom, ako keby pristupovali k súborom na lokálnom počítači.

Medzi najväčšie výhody, ktoré NFS poskytuje patrí toto:

  • Lokálne stanice môžu použiť menej diskového priestoru, pretože spoločne využívané dáta môžu byť uložené na jednom počítači a všetkým dostupné cez sieť.

  • Nie je potrebné každému používateľovi vytvoriť vlastný domovský priečinok na každej stanici. Domovské priečinky sa môžu nachádzať na NFS serveri a môžu byť dostupné cez sieť.

  • Rôzne zariadenia ako disketové mechaniky, CDROM mechaniky a USB mechaniky môžu byť používané aj ostatnými počítačmi v sieti, čo môže znížiť počet potrebných mechaník pre prenosné média.

Inštalácia

NFS server nainštalujeme tak, že do príkazového riadka zadáme nasledujúci príkaz:

sudo apt-get install nfs-kernel-server

Konfigurácia

Priečinky, ktoré majú byť zdieľané môžeme, pridať do súboru /etc/exports. Napríklad:

/ubuntu  *(ro,sync,no_root_squash)
/home *(rw,sync,no_root_squash)

Znak * môžeme nahradiť maskou názvu staníc. Deklaráciu názvu staníc urobme tak konkrétnu, ako sa len dá, aby neoprávnené systémy nemohli pristupovať k zdieľaným NFS priečinkom.

Po dokončení spustíme NFS server zadaním nasledujúceho príkazu:

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start

Konfigurácia NFS Clienta

Zdieľaný NFS priečinok z inej stanice pripojíme pomocou príkazu mount, zadaním príkazu, ktorý bude podobný ako tento:

sudo mount menopc.nieco.sk:/ubuntu /local/ubuntu

[Warning]

Cieľový priečinok /local/ubuntu musí existovať. Nemali by v ňom byť žiadne súbory ani podpriečinky.

Iný spôsob, akým sa dajú pripojiť zdieľané NFS priečinky z iných staníc, je pridanie záznamu do súboru /etc/fstab. Riadok musí obsahovať meno stanice NFS servera, zdieľaný priečinok a priečinok na lokálnej stanici, do ktorého sa zdieľaný priečinok má pripojiť.

Všeobecná syntax riadka v súbore /etc/fstab je takáto:

menopc.nieco.sk:/ubuntu /local/ubuntu nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr

Ak sa nám nedarí zdieľaný NFS priečinok pripojiť, uistíme sa, či je na klientskom počítači nainštalovaný balík nfs-common. Balik nfs-common nainštalujeme zadaním nasledujúceho príkazu do príkazového riadka:

sudo apt-get install nfs-common