Najnovšie články blogov

Sekcia o otvorenom softvéri na Aplimate'07

7. februára 2007 sa v Bratislave v rámci vedeckej konferencie Aplimat'07 uskutočnila špecializovaná sekcia Použitie otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní. Išlo o prvú monotematickú akciu s takýmto zameraním na Slovensku, pričom zborník zostavený z príspevkov, ktoré v Sekcii odzneli, je podobne prvou slovenskou publikáciou o otvorenom softvéri.

Knižnica otvorených vzdelávacích materiálov

Na konferencii OSSConf2011 sme sľúbili, že vytvoríme knižnicu so vzdelávacími materiálmi pre učiteľov. Tu je: http://kniznica.sospreskoly.org/welcome.php.

Tešíme sa na používateľov, prispievateľov, otázky či komentáre.

Naučte sa programovať v Jave

Návody na programovanie v tomto multiplatformovom programovacom jazyku, ktoré boli donedávna umiestnené na http://www.gymspmkr.edu.sk/informatika/JavaTutorial sme prepísali do CMS systému Drupal a umiestnili na adresu http://java.mrazovci.eu

Návod pre Ubuntu 11.10 a Unity

Od verzie 11.04 je v Ubuntu nové prostredie. Pomcou návodu na stránke Príručka k Ubuntu desktop 11.10 sa s novým prostredím lepšie spriatelíte.

Maturita z informatiky

Blížia sa maturitné skúšky. Podľa cieľových požiadaviek by každý maturant mal poznať dva operačné systémy. Žiadny učebný materiál vška nie je spracovaný tak aby prezentoval dva operačné systémy.

Preto sme pre vás pripravili stránku Princípy fungovania IKT

Táto stránka môže poslúžiť